Welcome to Madawaska

כניסה לאירוע בת מצווה - הפקת כניסות לבת / בר מצווה לאירועים

מזל טוב וסימן טוב וסימן טוב ומזל טוב...תקופת הארועים הגיע למשפחה וכדאי שכולם ימצאו עוד מקור הכנסה, לא גדול, אפשרי זמני, אך בלי מקור נוסף מנהל הבנק יתעצבן, יקצוף ואפילו ישתולל. למי אכפת שיש לכם הרבה ארועים שהתכנסו לפרק זמן אחד? את מי מעניין שהדודה בחרה להזמין את כולכם ולא רק את ההורים לחגוג בר מצווה בשרון? מזל טוב ומועדים לשמחה וניפגש לאחר מכן, נקווה שבשמחות.
מצחיק לחשוב איך פעם התנהלו חיים של משפחות שלמות ללא ארועים ושמחות כמעט. לפני מאה עד מאה חמישים שנים, משפחות היו חוות חתונה אולי שלוש או ארבע פעמים בכל החיים ולא ברור איך, החתונות היו מתקיימות בפני קהל מצומצם, מקורב בצורה מאד משמעותית, מי שא היה מאד מקורב לא היה מוזמן וגם אם כן, המטרה של ההזמנה היתה שיבוא על מנת לציין ולחגוג. מי חשב באותן שנים על עלות המנות מול שווי המתנות, מי חשב לבקש כסף או תלושי מתנה ברשתות? היו מציינים בצינעה, נימוס ועדנה ולא חולמים על הרפתקאה כלכלית מפוקפקת שלא יודעים כיצד נכנסים אליה ובטח ובטח לא יודעים כיצד יצאו ממנה.
כיום בר מצווה או בת מצווה בשרון זהו ארוע לא של מה בכך. אם הילדה מחוברת לטמפו החברתי המאד מקובל ונפוץ, חזקה עליה שאת הבת מצווה הקרבה ומבוששת לבוא היא תחווה כהפקת ארוע בעוצמות גדולות יותר מכל חוויה שעברה עליה עד אותו רגע, הפקה שעשויה להשתוות להפקת חתונה במקרי קיצון שהופכים יותר ויותר נפוצים. כיום, זוג הורים שרוצה לשתף פעולה עם הטרנד הבית ספרי, יודע שעליו להכין לפחות כמה עשרות אלפי שקלים וצפונה בשביל הקייטרינג, הכניסה לבת מצווה, המוזמנים והתכניות ועוד כיד הדמיון הטובה! בר מצווה בשרון, בתל אביב או אפילו בפריפריות, בחלק מן המקרים מהווה מוקש ומטען נפיץ עם משמעויות רגשיות וכלכליות גדולות לכל הצדדים המעורבים ובייחוד לילד או לילדה שהגיעו למצוות.
בעונת הבר מצוות בת מצוות נוצר מצב שכיתה שלמה מוזמנת מידי כמה ימים לארוע אחר. ארוע רודף ארוע וכיסם של ההורים זועק לשמיים. מוטב לו כל ההורים היו מישרים קו בראשית השנה וקובעים מדיניות משותפת ואחידה בנוגע למתנות שיחליפו ידיים בכל הארועים הללו. החלטה משותפת שיש בה גם מידה של צינעה יכולה לעשות הבדל שלאלפי שקלים בתום תקופת הבר מצוות, בת מצוות.
חשוב לזכור מה המקור של כל הארועים הללו בגילאי המצוות. מדובר בנקודת ציון סמלית בלבד, דתית לחלוטין שבה הילד נושא בעול עצמו מבחינה מוסרית ואין חטאיו חלים עוד על ההורה אלא עליו עצמו. אם תשאלו גם ההורה וגם את הילד במציאות של מדינת ישראל בשנת 2011 אם כך מתקיימים הדברים בפועל, כמובן שהתשובה תהיה שלילית. הילדים אינם נושאים בשום עול מוסרי וגם ההורים לא חולמים להתנער מאחריות, העיקר שחוגגים. מזל טוב.
פרטים באתר s-a-p.co.il

Get in touch with Madawaska

We'll be happy to answer you. Please fill the form and click send message below